Lymperis Lymperis Lymperis Lymperis
προφίλ | σκοπός και αξίες

Σκοπός της εταιρείας μας είναι να παρέχει στον πελάτη υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προσδοκίες του. Μελετούμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, ακούμε προσεκτικά τον πελάτη και προσφέρουμε μοναδικές λύσεις, εφαρμόζοντας την αρχιτεκτονική στις ιδιαιτερότητες του κάθε τοπίου. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζουμε τη δημιουργία μιας σταθερής και ουσιαστικής σχέσης με τον πελάτη μας, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου.

Οι αξίες μας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής μας ταυτότητας και κουλτούρας αλλά και το σημαντικότερο κλειδί της επιτυχίας μας. Καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε κάθε μέρα και δημιουργούν μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης.

Ποιότητα Η ποιότητα διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο σε όλες μας τις δραστηριότητες, τις συναλλαγές και τις σχέσεις μας. Βασική αρχή της εταιρείας μας είναι η επιλογή προμηθευτών, φυτών και εξοπλισμού υψηλών προδιαγραφών. Ποιότητα για εμάς σημαίνει ολοκληρωμένες μελέτες και υπηρεσίες που καλύπτουν και ξεπερνούν τις ανάγκες των πελατών μας, επιτυγχάνοντας την πλήρη ικανοποίησή τους και τη μέγιστη αποδοτικότητα για την εταιρεία. Παράλληλα, η ποιότητα στην εταιρεία μας είναι μια έννοια απόλυτα συνυφασμένη με το σεβασμό προς το περιβάλλον.

Υπευθυνότητα - Συνέπεια Η υπευθυνότητα και η συνέπεια είναι αξίες που χαρακτηρίζουν το προσωπικό της εταιρείας μας. Ο επαγγελματισμός και η δέσμευση υπογραμμίζουν τα έργα, τις συνεργασίες μας και τις σχέσεις με τους πελάτες μας. Σε καθημερινή βάση αξιολογούμε τις δραστηριότητές μας, θέτουμε όλο και υψηλότερους στόχους και επαναπροσδιορίζουμε την πολιτική μας όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Οφείλουμε να προσφέρουμε άριστες υπηρεσίες στους πελάτες μας και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο φροντίζουμε για την άρτια οργάνωση, τη συνεχή εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού μας.

Δημιουργικότητα - Καινοτομία Η δημιουργικότητα μέσω της μεγάλης ποικιλίας υπηρεσιών μας αποτελεί το σημαντικότερο μέσο έκφρασής μας. Αναζητούμε διαρκώς νέες προκλήσεις και ευκαιρίες, ενημερωνόμαστε για τις τελευταίες τάσεις και μεθόδους ενώ επιδιώκουμε να τις εφαρμόζουμε ανταποκρινόμενοι στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος, στο οποίο κινείται η εταιρεία. Στόχος μας είναι η εξέλιξη, η καινοτομία και η πρόοδος.

Σεβασμός - Ακεραιότητα Οι σχέσεις που δημιουργούμε με τους πελάτες μας στηρίζονται στο σεβασμό, στην ειλικρίνεια και στην ακεραιότητα. Προτού αναλάβουμε κάποιο έργο, ερχόμαστε σε επαφή με τον πελάτη, ακούμε τις ανάγκες του και τις κατανοούμε. Παράλληλα,επιδιώκουμε να χτίζουμε μακροχρόνιες και ουσιαστικές σχέσεις με τους συνεργάτες μας και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο υπερασπιζόμαστε τη διαφάνεια, την εντιμότητα και την ηθική. Τέλος, επιδεικνύουμε σεβασμό και συνέπεια απέναντι στο περιβάλλον.Copyright © 2014 | LYMPERIS
design and development CODESIGNADV